Agenda

Setembro, 2017

4SETO dia inteiroTerapeuta Homeopata - Ronise

5SET08:30- 09:30Pilates - Prof. Cecília

6SET19:00YOGA- Profª Bia

7SET08:30- 09:30Pilates - Prof. Cecília

7SET13:30- 18:00Terapeuta Homeopata - Ronise

11SETO dia inteiroTerapeuta Homeopata - Ronise

12SET08:30- 09:30Pilates - Prof. Cecília

13SET19:00YOGA- Profª Bia